ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2566

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2566

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

812519

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

443  389  

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

849  564  

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

47

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

812518 812520

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

473996  245452  982005  079167  710821  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

223633  193365  219488  093556  016019  
486746  672221  391246  962293  606241  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

677838  128019  230625  119601  136717  
800800  600254  770793  997406  897628  
390256  515227  334100  927346  791372  
999098  852102  169006  021948  085492  
284395  411805  234033  224077  517066  
547462  283175  084117  321824  216869  
938995  376006  604010  123868  556831  
409719  452602  280517  334712  603865  
359272  532531  904899  167502  701788  
198417  458172  818874  152365  943654  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

711818  163811  706203  107773  711581  
328061  026553  401528  804268  662448  
874505  363174  858298  287581  108442  
268352  771236  086998  579032  835628  
006565  388041  259788  109102  644752  
370839  694125  390587  207700  288641  
905976  921134  177995  252141  194752  
512578  597855  840762  807128  859158  
047991  892078  167763  744978  748852  
398107  805123  003082  821798  473681  
153585  533411  198360  187304  618441  
318520  561791  590430  191032  553840  
383048  782563  675684  973695  170598  
842418  902558  544372  033303  518350  
739593  258767  637482  323565  601609  
956840  251602  503914  927934  697236  
487472  884952  433199  955939  036338  
921114  722213  713308  658015  667254  
587489  917491  718968  908165  007012  
705554  495997  082959  101686  915890

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

157196

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

007 522

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

250 425

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

58

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

157195 157197

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

444103  288465  485325  725586  271678  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

585874  708082  355904  374892  234765  
732867  373542  870035  890677  432758  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

832061  642680  012967  984086  721824  
814379  070725  092710  054213  072181  
160784  829573  819518  086703  847657  
942187  596179  393084  932063  125587  
456884  827556  668658  368078  552069  
174761  061991  854854  147260  408084  
376855  202309  947476  475991  391570  
073425  339008  511200  028215  480958  
309704  022381  034471  976090  709050  
777952  371943  983572  274416  887429

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

779939  202204  706513  948630  886737  
563534  304458  259069  505262  343117  
408005  561800  968983  126444  769376  
582293  919337  354446  197926  597288  
132149  837564  629502  470712  248699  
606427  516191  614595  497357  620521  
359088  658107  006597  715000  862046  
175533  031169  549157  134323  437660  
958883  218853  449280  937388  300855  
010660  345701  923961  198950  379342  
570114  329764  697876  622406  181417  
611680  113554  198692  380192  767597  
328861  711572  216734  771480  027561  
212488  830478  013451  181597  564618  
488169  422760  136888  813643  835023  
418540  504713  955809  442922  467589  
090199  794151  147966  615540  879904  
695183  134204  884038  038558  115749  
102343  742490  367591  987040  559055  
421833  002466  881853  470228  791644 

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ธันวาคม 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

845093

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

912  411

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

855 593

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

14

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

845092 845094

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

558698  053755  394277  119200  824349

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

065804  163252  397141  440531  148161
377459  041466  790845  202310  014825

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

093034  799205  183549  606094  321796
756198  569382  594969  434217  802102
115331  880266  709254  953789  030760
032434  655170  658597  855733  274656
959832  154446  467084  946313  876691
049250  569924  067981  465013  324455
596764  654013  763839  200596  774657
842234  121150  563320  608666  393392
609121  393936  663056  021980  953872
177764  927289  279661  036691  110950

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

  725545  385319  651172  159251  105058
487566  165574  676607  097218  899652
865496  983136  963536  754690  308618
724784  618809  034811  578661  069529
868541  342938  900856  203366  973429
357688  067688  414418  133675  605892
137949  241569  521876  499840  158769
487231  832262  579121  144862  836081
176656  593832  187951  748472  252787
402370  621397  185806  277696  772520
470355  572459  175334  342258  714732
582899  921083  027106  075137  260515
226596  428924  108391  298464  146151
049588  009820  912090  797926  126259
546904  649512  904999  257723  575946
407265  174555  386804  972807  293649
516753  866171  690140  842312  857862
791910  881631  193309  599015  844255
859458  995132  743912  118289  766175
964605  479908  752941  468530  971010

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

375805

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

170 786

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

409 421

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

08  

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

375804 375806

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

788446  949211  467461  666296  015298  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

384013  907757  955144  618023  119978  
153544  863969  308456  454626  323961  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

693753  515767  713945  234156  116537  
989198  787792  302853  669750  900104  
623657  816065  996887  228707  883708  
581843  284999  843290  699852  989019  
060494  477026  885598  539814  889769  
871163  460666  826075  122676  189690  
637324  808187  035474  748769  942765  
764804  328427  561625  066199  346710  
280480  044654  874113  223729  716810  
367913  505400  235247  693317  658802

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

224698  568519  376278  687858  488888  
943097  218497  367524  291344  475905  
434698  870565  170891  538784  404307  
606250  681260  872752  953344  926623  
387768  891459  211485  220598  920812  
654674  722421  096975  779785  520680  
425093  723770  912615  288969  095153  
845734  701374  497239  219913  492363  
511420  916395  525118  206121  753096  
430089  234512  601850  320228  037566  
339300  909981  810881  442519  269283  
691642  633976  001473  312552  286576  
246624  333117  100094  478092  342490  
067664  075576  887865  126526  467535  
193176  080831  066700  139443  910354  
469340  637537  019002  004363  623498  
387856  268944  760410  682824  824566  
847970  105351  252873  475892  659650  
353825  760903  807572  369946  209651  
506069  354451  994442  707752  695556  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤศจิกายน 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤศจิกายน 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

121789

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

722  532  

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

157  973  

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

64  

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

121788 121790

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

197053  125017  703002  411555  621436  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

956039  980427  301698  198545  613417  
052215  304120  630924  469366  713561  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

902174  902601  387128  937730  154965  
904448  653770  677985  164116  911894  
104959  302157  606763  492829  932007  
367098  217636  591631  193996  486263  
787474  687433  425719  157476  136951  
601796  106624  505586  528788  415900  
121985  828137  566278  708635  493208  
275184  600876  740559  964011  424904  
868379  113099  866525  644098  701999  
985121  025592  463134  452224  717939  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

486615  094037  807752  908231  740874  
895843  849272  302580  731959  691044  
420687  089842  352309  995515  416682  
138338  100732  834427  870981  390229  
047967  399778  001289  354277  123862  
510270  070757  813282  358203  526419  
830765  254226  984564  878564  610626  
736064  862243  883687  535952  675566  
008715  910365  788343  560833  281789  
399302  726275  678338  894974  464696  
092853  262518  354943  174202  065278  
094166  954331  060594  257408  889881  
464192  298048  560673  190922  669848  
039527  972083  817955  292388  617059  
696699  036469  885341  812583  923067  
511164  290762  390774  172044  239806  
255877  059735  120351  040877  010839  
121617  445488  737966  456339  123907  
640997  470045  906254  037854  809790  
599088  100096  551345  996546  765977  

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

913106

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

722, 839

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

343, 922

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

70

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

913105, 913107

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

241203 000698 720822 326201 597127

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

445816 927626 699517 736123 673045

828112 130058 685393 817045 568483

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

958673  830407  992135  087247  022328
790442  765799  004398  987350  019978
782115  814642  878116  401645  829896
725552  349403  279275  777343  810991
417233  361664  091849  244430  473031
880635  710611  881626  593341  846959
229695  440902  585406  593871  487498
479601  500093  050305  634922  531171
408052  440875  513364  857929  751210
852951  018155  153515  923884  644608

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

519388  070100  689076  363611  481628
851899  903906  085256  775747  217690
238108  673615  057301  660460  680955
480088  983916  647858  276641  599482
531976  313494  158085  071823  772285
307452  142621  246107  248195  728035
521448  203605  813693  477200  916208
339087  700635  612465  027676  499727
888100  945835  531940  652587  667333
452709  279938  068021  326648  471605
570552  223976  089397  466480  635069
811087  218569  348736  905645  773874
728631  771886  399463  673439  387379
054984  597918  628767  754176  850968
987286  507465  438202  946488  075124
964500  209216  489517  837691  716110
328804  494514  703670  553990  503713
563612  374060  335997  258793  456070
120600  510554  969544  170732  795725
667572  812420  731108  566827  171590

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

613106

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

158, 037

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

606, 799

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

15

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

613105, 613107

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

260581  727090  303154  411888  430003

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

065191  356729  572018  725622  038740
889760  141416  001926  216778  390254

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

539167  204857  130950  972674  256461
842415  846032  595563  781029  022021
872091  585069  071002  114275  225950
615139  046439  158338  247829  095309
874255  142660  179944  417107  237460
230556  795254  150942  570791  723424
500692  277305  953471  624517  264433
171128  947889  002873  308364  846114
103351  757204  463364  064881  166240
912581  068184  601662  435910  766026

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

072603  121056  274035  340168  061996
188555  139573  661826  294797  803937
492699  018210  342794  587843  361839
778290  851247  618490  829628  700104
580799  863066  000532  566496  237559
661394  730875  005978  519629  951925
909641  119159  776674  168401  278098
255315  266672  592838  118754  350850
445795  454029  076413  777191  226266
734701  561637  560858  185542  418683
442276  066003  952550  056544  769683
356606  582788  865524  351175  951553
725397  751505  552333  866698  671027
505556  429397  414259  570154  369947
819789  132549  035975  423648  266244
849527  964474  679757  038134  568704
869803  228534  258462  788861  034051
020260  361424  018817  791627  124517
423438  415288  158543  424074  870030
152625  469250  017028  144979  403745

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1ตุลาคม 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

484669

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

206  996

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

278  194

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

50

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

484668, 484670

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

887120  368765  954205  086250  514029

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

548651  559043  054843  230257  710308
222817  758205  693280  719678  046664

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

520723  794872  629353  835373  330123
039088  520325  501973  396894  547201
422145  095583  690339  444448  259216
702673  912266  357464  095055  415544
101824  421805  561919  850767  245423
140715  006636  070342  576773  377133
666127  431175  979450  614292  458811
401131  861215  471562  556952  609268
068219  884296  762625  415143  299368
726067  067206  736202  588651  049945

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

388236  857020  505493  153664  433205  
361739  768430  898887  465042  871422
321527  874763  863617  733902  704280
124505  283304  683420  881338  608134
315272  304219  411604  829741  375851
807466  705022  673045  239502  510920
601600  433720  625486  628336  046365
299066  284966  492482  377646  432141
536435  582013  655085  290988  490770
133877  732091  491638  083500  445334
822536  784182  784650  846431  811025
001112  744080  403991  086433  020911
932469  073396  709718  862273  972900
770883  396028  414989  659029  568587
141072  473253  692336  080695  127906
882588  552043  498161  989306  541791
769993  523153  999717  766536  924165
821250  701685  768114  452740  012413
245206  105991  802433  730560  577121
200150  097665  236756  990387  877258

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

943703

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

971, 540

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

631, 432

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

75

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

943702, 943704

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

662155 840903 524402 831445 599739

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

864894 025784 786358 345850 910914

633734 073845 786424 284562 653688

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

051892 884470 353842 461196 771504 

616944 723194 287698 413152 412343 

756801 003562 916293 946334 335309 

812438 412786 837242 590429 368641

901603 621876 578124 966029 914828

005556 594812 173372 210333 674166

367943 202087 106028 605126 091224 

766812 418886 162000 448406 493166

642401 637175 783205 926060 799119

313896 538015 548470 037200 548364

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

031333 405484 590195 701408 509413 

774403 263486 170236 965788 543830 

986413 754091 756379 116446 535720 

491223 714356 406324 827990 293650

498022 485235 498198 856929 425898

024708 827494 399896 253280 988303

363747 085412 719529 758133 378239

222281 419214 443537 739052 304044

654387 030934 211779 620751 327827

143595 819070 203922 765335 636481 

549871 164502 563399 976907 041062

884616 180341 141701 238081 777255

945935 393838 132074 923627 565277

172300 059454 011135 020417 278874

639292 094757 512532 924271 652622 

036208 984674 435058 951089 853866

030773 181601 528060 239720 116979

412353 789095 952516 484809 615219 

245112 543218 186904 909016 171379 

943033 890468 524525 778697 349649 

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2565

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2565

หวยรางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

929332

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

725, 298

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

604, 210

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

83

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

929331, 929333

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

667053 603379  270269 235821 774667

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

021821 287894 184051 646053 390850 

810707 897796 438365 233499 762645

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

183337 131327 948092 896705 787369 

656428 565190 152969 001441 746794

413609 946532 985290 297469 232580

007482 626928 957112 138823 243268

758455 796702 296111 081675 415650

698315 803192 874966 926243 151207

867305 283294 353430 409008 770442

877064 207962 964406 056830 255952

550993 222354 585743 241785 754604

726735 069584 336559 968128 992826

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

320209 529800 522967 485318 307834

938055 905740 457030 469842 656175

309005 099431 022080 221600 213363 

664533 613216 743345 150533 215207

929721 553986 488438 033223 380493

531493 065450 975871 873847 628928

601325 700598 954545 204040 488874

083420 385576 383016 128257 334750

353298 200943 329971 825507 651997

756477 564804 045483 630818 169513-

038608 554086 575275 791436 011754 

290458 243819 205666 790308 925597

380378 953469 628008 159951 214951

445297 707792 006683 648566 521447

868310 764464 545092 045331 856786

508694 094652 160220 718950 961601

979742 463530 425119 691403 807112 

403240 700530 353889 361189 459166

565818 255003 788244 955752 859688

232018 450490 803583 917209 566876

หน้าแรก
ผลหวยฮานอย
สมัครหวย
แนวทางฮานอย
ติดต่อ